حقوق

مباحث و سؤالات آزمونهاي مختلف حقوقي

نمرات آزمون میانترم درس حقوق مدنی 8 - رشته حقوق - دانشگاه پیام نور آذرشهر - 90-89

به نام الله 

نمرات آزمون میان ترم حقوق مدنی 8 – حقوق – دانشگاه پیام نور آذرشهر 

نام و نام خانوادگی

نمره امتحان

نمره کلاسی

توضیحات

نمره نهایی

آ الماسیان

5

25/1

 

6

آ بیگ زاده

5/4

25/2

 

6

آ رحیمی

5

75/2

 

6

آ صابری

4

1

 

5

آ علیزاده

6

75/1

احسنت

6

آ قلیزاده

5

0

 

5

آ قهرمانیان

5

75/0

 

75/5

آ کلینی

4

1

 

5

آ محرمی

5/5

2

 

6

آ مسلمی

5/4

25/0

 

75/4

آ یوسفعلی بالا

3

0

 

3

خ آذری

5/4

5/1

 

6

خ انوری زاد

5/5

25/1

 

6

خ اصغر زاده

5/5

5/1

 

6

خ اعیانی

5

1

 

6

خ امیری

5

25/2

 

6

خ ایمانزاده

4

25/1

 

25/5

خ جعفر زاده

5/5

75/1

 

6

خ رزاقی

4

25/0

 

25/4

خ محرم زاده

5

25/2

 

6

خ مرزی

5/4

25/1

 

75/5

خ ولی زاده

4

0

 

4

 

دانشجویان محترم ! در صورت داشتن هرگونه اعتراضی می توانید ظرف 4 روز از طریق بخش نظرات، اعلام نمایید. 

موفق باشید. – پوراللهیار

یا حق

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی 1389ساعت 23:19  توسط پوراللهيار  | 

نمرات آزمون میانترم درس اصول فقه 2 - رشته حقوق - دانشگاه پیام نور آذرشهر - 90-89

به نام الله 

نمرات آزمون میان ترم اصول فقه 2 – حقوق – دانشگاه پیام نور آذرشهر 

نام و نام خانوادگی

نمره امتحان

نمره کلاسی

توضیحات

نمره نهایی

آ بیک محمدی

4

1

 

5

آ بیگ زاده

5/4

75/0

 

25/5

آ ترکمانی

6

5/1

احسنت

6

آ رنجبری

5/4

5/0

 

5

آ زارع

5

25/1

 

6

آ عباسی

4

25/0

 

25/4

آ عبدی

5/5

25/0

 

75/5

آ غلامی

5/4

1

 

5/5

آ قادری

5/4

25/0

؟ +5/0

25/5

آ گل چیده

4

5/1

 

5/5

آ همپاییان

5

75/0

 

75/5

خ اسمعیل پور

3

25/0

 

25/3

خ انوری زاد

5/4

1

 

5/5

خ بی جان

5/4

0

 

5/4

خ تقی زاده

4

1

 

5

خ جلالی

5/4

1

 

5/5

خ داعی

5/5

1

 

6

خ درم بار

5/3

1

 

5/4

خ رسولی

3

1

 

4

خ صادق نژاد

5/2

75/1

 

25/4

خ صمدی فر

5

5/0

 

5/5

خ صنعتی

5/2

1

 

5/3

خ طالبی

4

1

 

5

خ عباسپور

5

1

 

6

خ کریم بابا نژاد

5/5

1

 

6

خ لطیفی

5/2

1

 

5/3

خ ساکن

3

0

 

3

دانشجویان محترم ! در صورت داشتن هرگونه اعتراضی می توانید ظرف 4 روز از طریق بخش نظرات، اعلام نمایید. 

موفق باشید. – پوراللهیار 

یا حق

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی 1389ساعت 23:16  توسط پوراللهيار  | 

نمرات آزمون میانترم درس حقوق ثبت - رشته فقه و حقوق - دانشگاه پیام نور آذرشهر - 90-89

به نام الله

 

نمرات آزمون میان ترم حقوق ثبت – فقه و حقوق – دانشگاه پیام نور آذرشهر

 

نام و نام خانوادگی

نمره امتحان

نمره کلاسی

توضیحات

نمره نهایی

آ خویی

4

0

 

4

آ صالحی

5

25/2

 

6

آ معرفت بشیر

6

75/1

احسنت

6

خ آزاد زینجناب

5

0

 

5

خ برزگر

5/4

25/0

 

75/4

خ پالیزوان زند

5/4

0

 

5/4

خ پناهی

4

0

 

4

خ حاجی پور

5/4

25/0

 

75/4

خ رضایی

4

25/0

 

25/4

خ شاهمرادیه

5/5

25/1

 

6

خ صادقی

5/4

75/1

 

6

خ کاظمی

5/5

75/0

 

6

خ محمدعلیزاده

5

25/1

 

6

خ میکائیلی

5

25/1

 

6

خ نایبی

4

25/0

 

25/4

خ نجفعلی زاد

5

25/1

 

6

 

دانشجویان محترم ! در صورت داشتن هرگونه اعتراضی می توانید ظرف 4 روز از طریق بخش نظرات، اعلام نمایید.

 

موفق باشید. – پوراللهیار

 

یا حق

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی 1389ساعت 23:14  توسط پوراللهيار  | 

منابع ارشد حقوق

به نام الله

منابع آزمون های ارشد حقوق

 

مــتــون  حــقــوقــي
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ويژه‌ي آمادگي آزمون
1 Law Texts گودرز افتخار جهرمي گنج دانش كارشناسي ارشد قضاوت
2 نکات مهم Law Texts محمود رمضاني عدالت
3 GCSE Law حسين رحيمي خجسته مجد
4 مجموعه آزمون‌هاي متون حقوقي محمود رمضاني بهنامي
5 ترجمه تحت اللفظي Law Texts محمود رمضاني بهنامي
مــتـــــون  فــقــــــه
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ويژه‌ي آمادگي آزمون
1 متن تحريرالروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالي سيد مهدي دادمرزي) سيد مهدي دادمرزي سمت كارشناسي ارشدقضاوت
2 لمعة دمشقية دكتر علي شيرواني دارالفكر
3 شرح لمعه دكتر علي شيرواني دارالفكر
4 مباحث حقوقي شرح لمعه دكتر اسدالله لطفي مجد
حـــقـــوق مــدنــــي
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ويژه‌ي آمادگي آزمون
1 قانون مدني در نظم حقوق كنوني دكتر ناصر كاتوزيان ميزان كارشناسي ارشدقضاوت ، سردفتري ، وكالت و  مشاوران حقوقي
2 وقايع حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان به نشر
3 اعمال حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان به نشر
4 درس‌هايي از عقود معين 1 و 2 دكتر ناصر كاتوزيان گنج دانش
5 جزوات حقوق مدني 3 و 4 دكتر دروديان دانشگاه تهران
حــقــوق تـجــارت
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ويژه‌ي آمادگي آزمون
1 حقوق تجارت ( 5 جلد ) دكتر ربيعا اسكيني سمت كارشناسي ارشدقضاوت ، سردفتري ، وكالت و  مشاوران حقوقي
2 قانون تجارت در نظم حقوق كنوني محمد دميرچيلي ميثاق عدالت
3 قانون تجارت1311 ـ لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت 1347 ـ قانون اداري تصفيه امور ورشكستگي  قانون صدور چك. جهانگير منصور آگاه
4 حقوق اسناد تجاري/ دكتر كوروش كاوياني دكتر كوروش كاوياني ميزان
5 حقوق شركت‌هاي تجاري/ دكتر كوروش كاوياني دكتر كوروش كاوياني ميزان
آئــيــن دادرسـي مــدني
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ويژه‌ي آمادگي آزمون
1 كتاب آئين دادرسي مدني (سه جلدي) دكتر عبدا ... شمس دراك كارشناسي ارشدقضاوت ، سردفتري ، وكالت و ،مشاوران حقوقي
2 متن قانون اجراي احكام مدني. جهانگير منصور آگاه
3 متن قانون آئين دادرسي مدني و مواد مربوط به دادرسي مدني از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81. جهانگير منصور آگاه
حقوق جزاي عمومي
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ويژه‌ي آمادگي آزمون
1 حقوق جزاي عمومي (دو جلدي) دكتر محمد علي اردبيلي ميزان كارشناسي ارشدقضاوت ، سردفتري ، وكالت و مشاوران حقوقي
2 بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي دكتر رضا نوربها ميزان
حقوق جزاي اختصاصي
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
ويژه‌ي آمادگي آزمون
1 حقوق جزاي اختصاصي 1(جرايم عليه اشخاص) دكتر حسين آقايي نيا ميزان كارشناسي ارشدقضاوت ، سردفتري ، وكالت و مشاوران حقوقي
2 حقوق جزاي اختصاصي 1(جرايم عليه اشخاص) دكتر حسين مير محمد صادقي ميزان
3 حقوق جزاي اختصاصي 1(جرايم عليه اشخاص) دكتر امير خان سپهوند مجد
4 حقوق جزاي اختصاصي 2 (جرايم عليه اموال و مالكيت) دكتر حسين مير محمد صادقي ميزان
5 حقوق جزاي اختصاصي 2 (جرايم عليه اموال و مالكيت) دكتر جعفر حبيب زاده سمت
6 حقوق جزاي اختصاصي 2 (جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي) دكتر حسين مير محمد صادقي ميزان
آئين دادرسي كيفري
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
رديف
1 قانون آئين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، مصوب 1378. جهانگير منصور آگاه كارشناسي ارشدقضاوت ، سردفتري ، وكالت و مشاوران حقوقي
2 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381. جهانگير منصور آگاه
3 آيين دادرسي كيفري (جلد 6 و 5 ) دكتر محمود آخوندي سمت
4 آيين دادرسي كيفري (دو جلدي)/ دكتر محمد آشوري ارشاد اسلامي
5 آيين دادرسي كيفري (يك جلدي) دكتر خالقي شهر دانش
حقوق بين‌الملل خصوصي
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
رديف
1 حقوق بين‌الملل خصوصي دكتر محمد نصيري آگاه كارشناسي ارشد 
2 بايسته‌هاي  حقوق بين الملل خصوصي دكتر محمود سلجوقي ميزان
3 حقوق بين‌المللي خصوصي (تعارض قوانين) دكتر نجادعلي الماسي ميزان
4 مجموعه نكات مهم و كليدي و نموداري حقوق بين‌الملل خصوصي محمود رمضاني بهنامي
5 قانون مدني (بخش اشخاص ، تابعيت اقامتگاه) جهانگير منصور آگاه
حقوق تعهدات
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
رديف
1 قانون مدني در نظم حقوق كنوني دكتر ناصر كاتوزيان ميزان كارشناسي ارشد 
2 اعمال حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان به نشر
3 وقايع حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان به نشر
4 قانون مسئوليت مدني جهانگير منصور آگاه
5 جزوه‌ي حقوق مدني 3 و 4 دكتر دروديان دانشگاه تهران
متون فقه (تحريرالوسيله)
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
رديف
1 تحرير الوسيله (چهار جلدي) حضرت امام خميني (ره) دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامع مدرسين علميه قم مشاوران حقوقي
حــــقـــوق بــيــن‌الــمــلــل عــمـومي
رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر رديف
1 حقوق بين‌الملل عمومي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي گنج دانش كارشناسي ارشد 
2 بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي‌ دكتر رضا موسي زاده ميزان
3 حقوق سازمان‌‌هاي بين‌المللي دكتر رضا موسي زاده ميزان
4 جزوة حقوق بين‌الملل عمومي (2 و 1) دكتر ابراهيم بيگ‌زاده دانشگاه شهيد‌بهشتي
5 اساسنامه سازمان ملل متحد ـ اعلاميه جهاني حقوق بشر ـ اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري    
6 عهدنامه وين 1963   آثار انديشه
7 منابع مربوط به سازمان‌هاي بين‌الملي نيز مطالعه شود.    
حــــقــــــوق اســـاسي
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
رديف
1 حقوق اساسي (دوجلدي) دكتر سيد محمد‌هاشمي‌ ميزان كارشناسي ارشد 
2 قانون اساسي جهانگير منصور آگاه
3 بايسته‌هاي حقوق اساسي دكتر ابوالفضل قاضي ميزان
4 كتاب آبي  حقوق اساسي هوشياران ـ صمدي كانون فرهنگي آموزش
5 مجموعه آزمون‌هاي حقوق اساسي به همراه درسنامه جامع و نكات مهم محمود رمضاني عدالت
حــــــقــــــوق اداري
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
رديف
1 حقوق اداري دكتر عبدالحميد ابوالحمد توس كارشناسي ارشد 
2 حقوق اداري دكتر منوچهر مؤتمني سمت
3 حقوق اداري دكتر رضا موسي‌زاده ميزان
4 جزوة حقوق اداري ( 2 و 1 ) دكتر امير ارجمند دانشگاه شهيد‌بهشتي
5 قانون استخدام كشور ـ قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ـ قانون تقسيمات كشوري قانون محاسبات عمومي جهانگير منصور آگاه
ســـازمـــان‌هـــاي بــيــن‌الــمـــلي
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
رديف
1 حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي دكتر رضا موسي‌زاده ميزان كارشناسي ارشد
2 حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي دكتر آقايي عدالت
منابع جزا و آيين دادرسي كيفري ويژه حقوق بشر
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
رديف
1 حقوق جزاي عمومي (دو جلدي) دكتر محمد علي اردبيلي   ميزان كارشناسي ارشد
2 حقوق جزاي اختصاصي دكتر حسين مير محمد صادقي ميزان
3 كتاب آبي حقوق جزاي عمومي   كانون فرهنگي آموزش
4 قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني رضا شكري مهاجر
5 متن قانون آئين دادرسي كيفري  جهانگير منصور آگاه
حـقــــوق ثــــبـــت
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
رديف
1 حقوق ثبت املاك (1 و 2) دكتر محمود تفكريان نگاه بينه سردفتري و مشاوران حقوقي 
2 حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمي) دكتر محمود تفكريان نگاه بينه
3 حقوق ثبت اسناد و املاك دكتر غلام‌رضا شهري جهاد دانشگاهي
امور حـــسبـــي
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
رديف
1 قانون امور حسبي جهانگير منصور آگاه مشاوران حقوقي
2 قانون امور حسبي در رويه قضايي سيد احمد باختر جنگل
اصــــول فـــقــــــه
رديف
عنوان كتاب
مؤلف/ مترجم
ناشر
رديف
1 مباني استباط حقوق اسلامي ابوالحسن محمدي دانشگاه تهران كارشناسي ارشد و وكالت 
2 اصول فقه (1 و 2) علامه محمد‌رضا مظفر دارالعلم
3 جزوه درسي اصول فقه دكتر شعبان حق‌پرست دانشگاه علامه طباطبائي

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان 1389ساعت 23:10  توسط پوراللهيار  | 

متن قوانين براي استفاده در گوشيهاي همراه

به نام الله

با عرض سلام حضور خوانندگان محترم و دانشجویان حقوق و حقوقدانان عزیز

امروز یک کار جدید برایتان دارم

 

کتابهای قانون برای گوشی های موبایل

 

قانون آيين دادرسي كيفري

قانون آيين دادرسي مدني

قانون احياي دادسراها

قانون اجراي احكام مدني

قانون اساسي

قانون كار

قانون مدني

قانون مجازات اسلامي

قانون تجارت

 

مشكلي را كه در دانلود برنامه ها وجود داشت از امروز برطرف كردم ۲۱/۳/۱۳۸۷

 

این کتابها با برنامه جاوا با پسوند  جار  حمایت می شوند که در اکثر گوشیها موجود است

کتابها را دانلود کرده و در قسمتی از موبایل خود - ترجیحا در قسمت موارد دیگر یا  other - قرار دهید و سپس نصب کرده و استفاده نمایید

امیدوارم خوشتان بیاید و از آنها حداکثر استفاده مفید را داشته باشید 

التماس دعا   پوراللهیار

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم خرداد 1387ساعت 19:51  توسط پوراللهيار  | 

مطالب قدیمی‌تر